Αγρότης, τεύχος 483

41 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Χοιροτροφία Κονικλοτροφία Πτηνοτροφία Toμείς Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος Αυτή την περίοδο γίνεται ο έλεγχος των χοιριδίων για συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά, μετά από την παροχή των αναγκαίων πρώτων φροντίδων π.χ. κοπή και απολύμανση του ομφάλιου λώρου με ιωδιούχο αλκοόλη, άμεσος θηλασμός πρωτογάλακτος, τρόχισμα των δοντιών των χοιριδίων, ενδομυϊκή ενέσιμη χορήγηση σιδήρου κ.λπ. Τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται είναι τα ακόλουθα: 1. Τα χοιρίδια πρέπει να είναι «ζωντανά» με κανονική κίνηση, να μην κουτσαίνουν και να μην έχουν ανοιγμένα πόδια. 2. Το δέρμα τους πρέπει να καθίσταται υγιές, ροδόχρουν στις ακάλυπτες χώρες του σώματος. Η αναιμία αποτελεί δείκτη για μειωμένη ανάπτυξη χοιριδίων και αυξημένη θνησιμότητα. 3. Το μέσο βάρος των χοιριδίων της τοκετοομάδας πρέπει να είναι ≥ 1,3 kg και η διαφορά μεταξύ του ελαφρύτερου και του βαρύτερου χοιριδίου να είναι μικρότερη από 0,5κg. Μεγαλύτερη ανομοιογένεια βάρους οδηγεί σε μεγαλύτερη θνησιμότητα. 4. Το κανονικό μέγεθος των τοκετοομάδων κυμαίνεται μεταξύ 8 - 12 χοιρίδια. Μεγαλύτερη διακύμανση του μεγέθους ή ≥ 20% τοκετοομάδων με μέγεθος μικρότερο από 8 χοιρίδια είναι ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. 5. Από τη δεύτερη εβδομάδα τα χοιρίδια εθίζονται στην πρόσληψη συμπληρωματικής στερεάς τροφής (εναρκτήριο σιτηρέσιο) και πρέπει να υπάρχει στη διάθεσή τους φρέσκο νερό για τυχόν κατανάλωση. Στο τετράμηνο αυτό λόγω του ότι η φωτοπερίοδος σταδιακά μικραίνει, συστήνεται η παροχή πρόσθετου τεχνητού φωτισμού ώστε να συμπληρώνεται συνολικός φωτισμός 15-16 ωρών την ημέρα για να αποφεύγονται οι δυσκολίες στα βατέματα. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, πρέπει να αποφεύγεται το αυστηρό κλείσιμο του υποστατικού ιδιαίτερα κατά τη νύκτα γιατί δημιουργεί αυξημένη υγρασία και αύξηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας εντός του υποστατικού που είναι η κύρια αιτία για πνευμονία με συνεπακόλουθη την απώλεια κουνελιών. Για μείωση των απωλειών και καλύτερη ανάπτυξη των κουνελιών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον εντός του υποστατικού. Ο καλός εξαερισμός (χωρίς ρεύματα αέρος), η παροχή ισοζυγισμένου σιτηρεσίου, η τοποθέτηση άφθονης στεγνής στρωμνής στις φωλιές, η σχολαστική καθαριότητα καθώς και απολύμανση των κλουβιών, φωλιών και υποστατικών, όπως και η μείωση της ηχορύπανσης εντός του υποστατικού εκτροφής στο ελάχιστο δυνατό πρέπει να είναι καθημερινό μέλημα των κονικλοτρόφων. Επίσης, θα πρέπει να επιδιώκεται η πρόληψη ασθενειών παρά η εκ των υστέρων θεραπεία. Το διάστημα αυτό οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των κοτόπουλων, αφού θεωρητικά η θερμική ζώνη ευεξίας τους κυμαίνεται μεταξύ 21 - 24οC. Εντούτοις, ο πτηνοτρόφος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες μέρες τοποθέτησης νεοσσών στους θαλάμους εκτροφής, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες για την επιβίωσή τους, και κατά τη διάρκεια των οποίων απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος. Τις μέρες αυτές είναι απαραίτητο να παρέχονται κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης (προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες) και αερισμού, χωρίς όμως να δημιουργείται ρεύμα αέρα στο υποστατικό. Χαμηλή θερμοκρασία εντός του υποστατικού σε συνδυασμό με ρεύμα αέρα είναι δυνατόν να προκαλέσουν μέχρι και παράλυση του αναπνευστικού συστήματος των νεοσσών, ενώ σε συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 42οC) οι νεοσσοί δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ανάλογα συμπτώματα. Στα πουλερικά μεγαλύτερης ηλικίας η μέγιστη θερμοκρασία έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 38οC. Για καλύτερο αερισμό ο εξαεριστήρας της οροφής πρέπει να παραμένει πάντοτε ανοικτός, εκτός εάν στο υποστατικό υπάρχει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος εξαεριστήρας. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία υγρασίας και σκόνης με όλα τα επακόλουθα όπως κοκκιδιώσεις, αναπνευστικά προβλήματα κ.λπ. Σε υποστατικά με πλήρως ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού (π.χ. κλειστό σύστημα παραγωγής), τα προβλήματα μειώνονται στο ελάχιστο και ευνοούν την αποδοτικότερη ανάπτυξη των κοτόπουλων αφού το περιβάλλον ρυθμίζεται αυτόματα και ανάλογα με την ηλικία τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως συστήματος παραγωγής, τα υποστατικά εκτροφής πρέπει να διατηρούνται εσωτερικά και εξωτερικά πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται πολύ σχολαστικά. Κατά την περίοδο αυτή, που η μέρα μικραίνει αρκετά, πρέπει να ρυθμιστούν τα ρολόγια στα υποστατικά ώστε να παρέχεται στις όρνιθες που βρίσκονται σε αυγοπαραγωγή σταθερός φυσικός και τεχνητός φωτισμός διάρκειας 16-17 ωρών.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==