Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 31 Τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Χρίστος Κασκίρης Λειτουργός Γεωργίας Τμήμα Γεωργίας Για την περίοδο αυτή κρίνεται σκόπιμη η πληροφόρηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 26 Απριλίου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 71(Ι)/2021). Οι κύριες τροποποιήσεις σε σχέση με τον βασικό νόμο του 2011 περιλαμβάνουν: 1. Προσθήκη πρόνοιας για εξώδικη ποινή μέχρι €30.000 για εισαγωγή, διακίνηση, παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή διαφήμιση στη Δημοκρατία, μη αδειοδοτημένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 2. Η εξώδικη ποινή για άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας αυξάνεται από €2.000 σε €10.000. 3. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των παρανομούντων θα δημοσιοποιούνται. 4. Η ποινή που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση εκδίκασης υπόθεσης αυξήθηκε από €20.000 σε €40.000. Η παράβαση της νομοθεσίας περί φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η επιβολή αυστηρότερων ποινών και η δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και κυρώσεις κρίθηκε απαραίτητη. Με τη δημοσιοποίηση των επιβαλλόμενων προστίμων αναμένεται ότι θα προστατεύεται αποτελεσματικότερα τόσο ο καταναλωτής όσο και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας. ΝEΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==