Αγρότης, τεύχος 483

21 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΓΕΩΡΓIΑ Η μείωση των εκπομπών αμμωνίας (ΝΗ3) εξακολουθεί να αποτελεί βασική περιβαλλοντική πρόκληση για το μέλλον, καθώς οι εκπομπές ΝΗ3 είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στα φαινόμενα της oξίνισης και του ευτροφισμού, ενώ συντείνει, επίσης, και στην αύξηση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων. Συστήματα αποθήκευσης κοπριάς για μείωση των εκπομπών αμμωνίας Μαρία Παπαβασιλείου Λειτουργός Γεωργίας Α΄ Τμήμα Γεωργίας Ο γεωργικός τομέας, κυρίως μέσω των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, θεωρείται η κύρια πηγή εκπομπών αμμωνίας (ΝΗ3). Οι απώλειες NH3 από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους χώρους όπου γίνεται η διασπορά H αποθήκευση της κοπριάς δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της στο έδαφος σε περιόδους του έτους όπου υπάρχει η ανάγκη εμπλουτισμού των καλλιεργειών σε θρεπτικά συστατικά και ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού είναι χαμηλός. Πιο κάτω θα αναφερθούν συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν στους χώρους αποθήκευσης της κοπριάς, μειώνοντας αποτελεσματικά τις εκπομπές αμμωνίας. A1. Χώροι αποθήκευσης υγρών αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα, μετά την απομάκρυνσή τους από τα κτηνοτροφικά υποστατικά, αποθηκεύονται σε λιμνοθάλασσες ή δεξαμενές ή σακούλες αποθήκευσης. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση των χώρων αποθήκευσης της κοπριάς καθορίζουν τις εκπομπές αμμωνίας. Συγκεκριμένα, ο όγκος του χώρου αποθήκευσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωσή της στο έδαφος σε περιόδους του έτους όπου υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων (π.χ. μέσω έκπλυσης νιτρικών) και να επιτρέπεται η εφαρμογή της την καλύτερη στιγμή, ανάλογα με τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε άζωτο. Η μείωση της επιφάνειας του αποθηκευτικού χώρου και, συνεπώς, η μείωση της επιφάνειας εκπομπής μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση του ύψους του χώρου αποθήκευσης. Οι λιμνοθάλασσες έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια ανά μονάδα όγκου και, επομένως, μεγαλύτερο δυναμικό εκπομπών αμμωνίας. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων λιμνοθαλασσών με δεξαμενές μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια τεχνική μείωσης του περιβαλλοντικού τους αντικτύπου, Η ταχεία ενσωμάτωση στο έδαφος αποτελεί καλή πρακτική τεχνική για τη μείωση των εκπομπών NH3. Ενσωμάτωση εντός 24 ωρών εκτιμάται ότι επιφέρει μείωση των εκπομπών περίπου κατά 30%. της κοπριάς είναι, συνήθως, οι πιο σημαντικές πηγές εκπομπών ΝΗ3. Ωστόσο, και οι απώλειες από την αποθηκευμένη κοπριά μπορεί, επίσης, να συμβάλουν σημαντικά στις συνολικές εκπομπές NH3. αφού είναι πιο δύσκολο να μειωθούν οι εκπομπές αμμωνίας από τις λιμνοθάλασσες παρά από τις δεξαμενές. Οι σακούλες αποθήκευσης είναι κατάλληλες για τη μείωση των εκπομπών από την ιλύ. Το ενδιαφέρον για την προσέγγιση αυτή αυξάνεται επειδή τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από ό,τι η οικοδόμηση ενός χώρου αποθήκευσης. Υπάρχει, ωστόσο, κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων αν δεν συντηρηθούν σωστά. Επίσης, η τεχνική αυτή μπορεί να μην είναι κατάλληλη για μεγάλους όγκους ή για ιλύ με υψηλή συγκέντρωση σε ξηρή ύλη. Α2. Καλύμματα Η χρήση καλυμμάτων είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των εκπομπών αμμωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==