Αγρότης, τεύχος 483

16 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΓΕΩΡΓIΑ Τι πρέπει να γίνει για να αναβαθμιστούν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κύπρο; Θερμοκηπιακές κατασκευές Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κύπρο δύνανται να βελτιωθούν πρώτιστα με τη σταδιακή αναβάθμιση των θερμοκηπιακών κατασκευών. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα θερμοκήπια που ανεγείρονται θα πρέπει να τηρούν σύγχρονες βασικές κατασκευαστικές προδιαγραφές όπου το περιβάλλον του θερμοκηπίου μπορεί να διατηρείται σε ιδανικές συνθήκες για τις λαχανοκομικές καλλιέργειες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενέργειας. Στα ψηλά θερμοκήπια, το κλίμα του θερμοκηπίου μπορεί να ρυθμιστεί ευκολότερα και με μικρότερη χρήση ενέργειας καθότι έχουν χαμηλότερες ανάγκες σε θέρμανση και δροσισμό. Επιπλέον, λόγω του δυνατού και αραιού σκελετού τους, σε αυτά μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα παθητικού δροσισμού και εξαερισμού όπως τα παράθυρα οροφής, καθώς και παθητικά συστήματα εξοικονόμησης θέρμανσης όπως οι θερμοκουρτίνες. Εξοπλισμός θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια στην Κύπρο συνήθως διαθέτουν εξοπλισμό για θέρμανση, κυρίως αερόθερμα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Τα περισσότερα θερμοκήπια δεν διαθέτουν συστήματα δροσισμού αλλά ούτε και συστήματα κυκλοφορίας του αέρα όπως οι κυκλοφορητές. Η θερμοκηπιακή παραγωγή στην Κύπρο, με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των θερμών περιόδων του έτους, έχει ανάγκη τα συστήματα δροσισμού για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς ειδικότερα κατά την περίοδο όπου το τουριστικό ρεύμα συνήθως αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες της ντόπιας αγοράς. Πηγές ενέργειας στα θερμοκήπια Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν νέες πηγές ενέργειας. Ιδανικά τέτοιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική. Η παροχή ανάλογων οικονομικών κινήτρων δύναται να ενισχύσει τις αντίστοιχες επενδύσεις. Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων Η θερμοκηπιακή παραγωγή στην Κύπρο, όπως προαναφέρθηκε, βασίζεται κυρίως στα πλαστικά από πολυαιθυλένιο ως βασικά υλικά κάλυψης. Αυτό εξάλλου συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες της μεσογειακής ζώνης. Τα πλαστικά αυτά υλικά κάλυψης έχουν μεν σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς για τα 3 με 5 έτη που κατά μέσον όρο χρησιμοποιούνται, μειονεκτούν όμως σημαντικά, κυρίως σε σχέση με τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες. Ήδη στις αγορές διατίθενται πλέον σύγχρονης τεχνολογίας πλαστικά υλικά κάλυψης τα οποία προσδίδουν σημαντικές εξοικονομήσεις σε ενέργεια, όπως το διπλό φουσκωτό πλαστικό κάλυψης από πολυαιθυλένιο αλλά και σύγχρονα θερμικά πλαστικά. Παράλληλα, διατίθενται στο εμπόριο πλαστικά υλικά κάλυψης αλλά και σκίασης με φυτοπροστατευτικές ιδιότητες όπως ο αποπροσανατολισμός των εντομολογικών εχθρών ή/και πλαστικά κάλυψης τα οποία προσδίδουν στις καλλιέργειες βελτίωση της φωτοσυνθετικής τους δυνατότητας λόγω φιλτραρίσματος του ηλιακού φωτός που προσπίπτει στις θερμοκηπιακές κατασκευές. Επενδύσεις Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις στην εγκατάσταση μεγάλων και σύγχρονων μονάδων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον της ντόπιας αγοράς. Αρχικά αυτές μπορούν να αφορούν σε είδη τα οποία κυρίως εισάγονται στην Κύπρο ή διακινούνται από άλλα κράτη μέλη αλλά και με εξαγωγική προοπτική. Τέτοιες μονάδες με σύγχρονη τεχνολογία και οικονομία κλίμακας μπορούν να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα θα μπορούν να αποτελούν και πρότυπες μονάδες για όλους όσοι ασχολούνται με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κύπρο. Οι θερμοκηπιακέςκαλλιέργειεςσυνεχίζουν ναεπεκτείνονται με μικρά βήματα αλλά και να αναβαθμίζονται. Η ανάπτυξη και η αναβάθμιση αυτή θα πρέπει να έχει ως βάση τις πιο πάνω παραμέτρους έτσι ώστε να στηριχθεί σε γερά θεμέλια και να συνεχίσει να αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα γεωργικής παραγωγής στην Κύπρο. Σύστημα διπλού πλαστικού κάλυψης θερμοκηπίου Αερόθερμο σε θερμοκήπιο

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==