Προστασία και ασφάλεια του αγρότη. Νέο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργία

Οι αγρότες αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν ζωντανή τη γεωργία και την κτηνοτροφία του τόπου, και συχνά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και κινδύνους που προ- καλούν στις καλλιέργειές τους οι θεομηνίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες γίνονται ολοένα εντονότερες εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό, κρίθηκε αναγκαία και επιτακτική η στήριξη του δύσκολου αγώνα των αγροτών, μέσα από τη μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί μια από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται ή/και υλοποιούν- ται κατά την τρέχουσα περίοδο, για στήριξη των αγροτών μας και των προϊόντων τους. Πρωταρχικός μας στόχος η διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος Με το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων επιτυγχάνεται ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημιών και διασ- φαλίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύ- σεων. Το νέο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες. Η στήριξη προς τους αγρότες θα παρέχεται μέσα από τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής , μέσω του οποίου θα καλύπτονται δράσεις για τη διαχείριση κινδύ- νων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. Το νέο σύστημα θα είναι βιώσιμο και συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο , θέτοντας μια γερή βάση για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, με περιορι- σμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση πεπαλαιωμένων πρακτικών.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0