Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες

Γ.Τ.Π. 307/2019-1.000 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Σχεδιασµός: Design for Life Ltd - www.dforlife.com Εκτύπωση: RPM Lithographica Ltd ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΑΠΟ Ι ΟΝ Ι ΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤ Ι ΝΟΒΟΛ Ι ΕΣ ΚΑ Ι ΠΥΡΗΝ Ι ΚΗΣ / ΡΑΔ Ι ΟΛΟΓ Ι ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕ Ι ΑΣ ΚΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια και προστασία και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία στην Κύπρο, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο τηλέφωνο 22405623 , τηλεομ. 22663788 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy . Μπορείτε, επίσης, ναεπισκέπτεσθε την ιστοσελίδα τουΤμήματοςΕπιθεώρησηςΕργασίας www.mlsi.gov.cy/dli (Τομείς Πολιτικής > Ακτινοπροστασία). Το πρωτογενές υλικό για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου έχει ληφθεί από αντίστοιχο έντυπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας μετά από σχετική συγκατάθεση.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0