Το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa

Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Well et Raju) είναι γνωστό για τις σοβαρές ζημιές που προκαλεί στην αμερικανική ήπειρο, ιδιαίτερα σε αμπέλια (ασθένεια Pierce), εσπεριδοειδή (ποικιλοχρωματική χλώρωση, citrus variegated chlorosis) και πυρηνόκαρπα (αδροβα- κτηρίωση), ενώ προσβάλλει και πολλά άλλα καλλιεργούμενα φυτά, διάφορα καλλωπι- στικά (ιδιαίτερα τη ροδοδάφνη, το πολύγαλα και τη λεβάντα), δασικά φυτά και ζιζάνια. Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IAII της Οδηγίας 2000/29/EC, και η εισαγωγή του στην Κοινότητα απαγορεύεται. Εισαγωγή Το βακτήριο εμφανίστηκε αρχικά στην Αμερική το 1891, ενώ στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ταϊβάν πρωτοεμφανίστηκε το 1994 στο ασιατικό αχλάδι (Asian pear), και το 2000 σε αμπελώνες. Στην Ευρώπη είχε χαρακτηριστεί ως παθογόνο καραντίνας. Ωστόσο, διάφορες ευρω- παϊκές χώρες είχαν δεσμεύσει και καταστρέψει αρκετές φορές φυτά καφέ (Coffea sp.) από τη Νότια Αμερική τα οποία βρέθηκαν προσβεβλη- μένα από το βακτήριο. Τον Οκτώβριο του 2013 εντοπίστηκε για πρώτη φορά και στην Ευρώπη σε ελαιώνες στη νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας, προκαλώντας καταστροφικές ζημιές. Η περιοχή αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη εστία μόλυνσης στην Ευ- ρώπη. Οι Ιταλοί σε ανακοίνωσή τους τότε ανέ- φεραν ότι η διάρκεια ζωής των μολυσμένων δέντρων δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί το βακτήριο στα ελαιόδεντρα. Αργότερα, στην Ιταλία, εξαπλώθηκε και σε άλλες επαρχίες. Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του βα- κτηρίου και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε με τα κράτη μέλη στην υιοθέτηση έκτακτων μέτρων και δημοσί- ευσε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ με άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, την Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/EE όπου καθορίζονται τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και εξά- πλωσης του υπό αναφορά επιβλαβούς οργανι- σμού. Παρόλα αυτά, ο επιβλαβής οργανισμός συνέχισε την εξάπλωσή του και βρέθηκε, τον Ιούλιο του 2015 στη Γαλλία, στην περιοχή της Κορσικής, αρχικά σε καλλωπιστικά φυτά πολύγαλα ( Poly- galamyrtifolia) και μετέπειτα σε άλλους ξενιστές, τον Οκτώβριο του 2015 στην Ελβετία σε φυτά καφέ (Coffea sp.) καταγωγής Κόστα Ρίκα και Ονδούρας που μεταφέρθηκαν μέσωΟλλανδίας, τον Απρίλιο του 2016 σε ένα φυτό ροδοδάφνης (Nerium oleander) στη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2016 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας σε ένα φυτό δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis) και, ακολούθως, τον Νοέμβριο του 2016 σε κερα- σιές (Prunus avium) . Έκτοτε, στις πιο πάνω χώρες, το βακτήριο έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιο- χές και φυτά ξενιστές. Ενόψει των τελευταίων εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργα- σία με τα άλλα κράτη μέλη, τροποποίησε την Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ, με την οποία καθορίστηκαν επιπλέον ρυθμίσεις, ως συνέχεια των προσπαθειών αποτροπής της εξάπλωσης του οργανισμού. Συμπτώματα χλώρωσης σε φύλλα εσπεριδοειδών

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0